Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc mua đất Pháp luật quy định

Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc mua đất là một trong các loại giấy tờ pháp lý được nhiều người quan tâm khi thỏa thuận mua bán đất. Giấy đặt cọc mua nhà đóng vai trò vô cùng quan trọng khi hai bên tiến hành hợp đồng đặt cọc. Dưới đây là giấy đặt cọc tiền mua đất tham khảo và hướng dẫn điền giấy đặt cọc dễ hiểu.

Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc mua đất chuẩn theo quy định Pháp luật

Theo quy định điều 328 của Bộ luật Dân sự có nêu rõ đặt cọc là hình thức bên đặt cọc đưa cho bên nhận đặt cọc một tài sản có giá trị nhất định trong một khoảng thời gian nhằm đảm bảo việc ký thỏa thuận và thực hiện hợp đồng mua bán.

Giấy biên nhận tiền đặt cọc mua nhà
1.Giấy biên nhận tiền đặt cọc mua nhà

Giấy đặt cọc mua đất viết tay là giấy tờ có giá trị về mặt pháp lý ghi chép mọi thỏa thuận và là minh chứng về số tiền đặt cọc giữa bên nhận cọc và bên giao tiền đặt cọc. Biên bản đặt cọc mua nhà giúp tăng thêm sự tin cậy, đảm bảo việc mua bán diễn ra thuận lợi. Dưới đây là một số mẫu giấy đặt cọc tiền mua đất cho bạn tham khảo.

Biên bản cọc mua đất chi tiết, dễ hiểu – mẫu số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————

……………., ngày … tháng … năm … 

GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC MUA ĐẤT

Bên đặt cọc: (Bên A)

Ông/bà: …………………………….  Sinh ngày: ……………………….. Giới tính: Nam/Nữ

Số CMND: …………………………. Cấp ngày: ……………….. Tại: ……………..

Cùng chồng/vợ: ……………………. Sinh ngày: …………………. Giới tính: Nam/Nữ

Số CMND: …………………………. Cấp ngày: ……………….. Tại: ………………

Cùng có hộ khẩu thường trú tại: Số  XX, đường ……………., Phường/Xã …………….., Quận/Huyện …………….., TP/Tỉnh ………………….

Bên nhận đặt cọc: (Bên B)

Ông/bà: ……………………….. Sinh ngày: ………………. Giới tính: Nam/Nữ

Số CMND: ……………………. Cấp ngày: ……………….. Tại: …………………….

Địa chỉ thường trú: Số XX đường ……………., Phường/Xã …………….., Quận/Huyện …………….., TP/Tỉnh ………………….

Sau khi tiến hành thỏa thuận, hai bên đồng ý ký kết Giấy biên nhận tiền đặt cọc mua đất bao gồm các điều khoản sau đây:

  1. Bên A đưa đủ số tiền cọc cho bên B và bên B nhận đủ số tiền đặt cọc là: xxxxxxx VNĐ (Bằng chữ:…………………). Số tiền đặt cọc sẽ được trừ vào số tiền mua đất khi bên A và bên B hoàn tất thủ tục công chứng về Hợp đồng mua bán nhà đất tại các cơ quan công chứng có thẩm quyền và giao nhận tiền mua bán.
  2. Lý do đặt cọc: Thực hiện việc mua bán toàn bộ quyền sử dụng đất tại địa chỉ: Số XX đường ……………., Phường/Xã …………….., Quận/Huyện …………….., TP/Tỉnh …………………. theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
  3. Thời hạn đặt cọc: …………………………………………………

Giấy biên nhận tiền đặt cọc được lập thành 2 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 1 bản để làm bằng chứng.

Bên A                                                                                                     Bên B

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Mẫu giấy đặt cọc mua đất pdf
2.Mẫu giấy đặt cọc mua đất pdf

Giấy đặt cọc mua bán nhà đất tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

BIÊN BẢN ĐẶT CỌC TIỀN MUA NHÀ

Tên tôi là: ………………………………………………………………………………….

Số CMND: …………………… Ngày cấp: …………………. Nơi cấp: ………………….

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………..

Có bán cho

Ông/Bà: ……………………………………………………………………………………

Số CMND: …………………… Ngày cấp: …………………. Nơi cấp: ………………….

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………

Tài sản bán là: ……………………………………………………………………………..

Số lượng: ……………………………………… (Bằng chữ: ……………………………..)

Giá bán: ……………………………………….  (Bằng chữ: ……………………………..)

Tổng giá trị thanh toán: …………………………………………………………………….

(Bằng chữ: ………………………………………………………)

Ông/Bà: …………………………………… đã đặt cọc: ……………………………………

(Bằng chữ: ……………………………………………………….)

cho Ông/Bà: ………………………………. để mua ……………………………………….

Ông/Bà: ………………………………….. có trách nhiệm hoàn tất mọi thủ tục chuyển nhượng cho Ông/Bà: …………………………….. số tài sản nêu trên chậm nhất vào ngày: ……………………….

Ông/Bà: …………………………………… có trách nhiệm thanh toán số tiền còn lại là: …………………………………………….. (Bằng chữ: …………………………………..)

cho Ông/Bà: ……………………………….. chậm nhất vào ngày: ………………………..

Trong trường hợp Ông/Bà: …………………………………. không làm thủ tục chuyển nhượng sở hữu tài sản đúng theo thỏa thuận phải trả lại tiền đặt cọc và có trách nhiệm bồi thường cho Ông/Bà: ……………………………………. khoản tiền tương đương số tiền đã đặt cọc.

Trong trường hợp Ông/Bà: …………………………………….. không mua đất hay không thanh toán khoản tiền còn lại theo đúng thời hạn quy định như trong thỏa thuận sẽ bị mất khoản tiền cọc.

Bên bán đất phải đảm bảo tài sản trên là hợp pháp, không dính tranh chấp, mọi quyền lợi và nghĩa vụ phát sinh sẽ thuộc về người mua.

Biên bản đặt cọc được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý tương đương nhau, mỗi bên giữ 1 bản. Hai bên cam kết mua và bán đất đúng như thỏa thuận nêu trên. Nếu bất cứ ai vi phạm sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

…………………, ngày …. tháng …. năm……

 

    Bên mua                                                                                                    Bên bán

(Ký và ghi rõ họ tên)                                                                               (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

Mẫu giấy đặt cọc mua nhà tham khảo
3.Mẫu giấy đặt cọc mua nhà tham khảo

Hướng dẫn chi tiết cách điền mẫu giấy đặt cọc mua đất

Giấy đặt cọc mua bán đất cần được biên soạn với sự thỏa thuận của cả hai bên và điền đầy đủ thông tin cần thiết. Dưới đây là hướng dẫn điền biên bản đặt cọc tiền mua đất chi tiết, dễ hiểu cho bạn tham khảo:

Thông tin ngươi bán

Người bán hay còn gọi là bên nhận đặt cọc trong hợp đồng mua bán đất. Người bán cần cung cấp đầy đủ và cụ thể thông tin cá nhân bao gồm họ và tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân/thẻ căn cước/số thẻ hộ chiếu, ngày tháng năm cấp giấy, nơi cấp, hộ khẩu thường trú…. trong mẫu giấy đặt cọc tiền mua nhà.

Thông tin người bán trong mẫu biên bản đặt cọc tiền mua nhà
4.Thông tin người bán trong mẫu biên bản đặt cọc tiền mua nhà

Thông tin người mua

Người mua hay còn gọi là bên đặt cọc cần ghi thông tin cá nhân chi tiết, chính xác về họ và tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân/ số thẻ căn cước công dân và kèm theo đó là ngày tháng năm cấp, nơi cấp, địa chỉ thường trú…. trong giấy đặt cọc tiền mua nhà.

Điền đầy đủ thông tin cá nhân bên mua trong giấy đặt cọc nhà đất
5.Điền đầy đủ thông tin cá nhân bên mua trong giấy đặt cọc nhà đất

Thông tin về tài sản mua bán

Tài sản mua bán cần ghi đầy đủ và chi tiết trong giấy đặt cọc mua bán nhà các thông tin về địa chỉ, giấy tờ pháp lý có liên quan, cụ thể gồm:

  • Tên tài sản mua bán: Nhà/đất (kèm theo địa chỉ).
  • Số lượng: ghi chép cụ thể bằng chữ và bằng số.
  • Tổng giá trị tài sản ghi rõ số tiền bằng chữ và bằng số.
  • Số tiền đặt cọc: ghi rõ số tiền bằng chữ và bằng số số tiền mà bên mua đặt cọc cho bên bán.
Giay dat coc mua nha cần kê khai thông tin chi tiết về tài sản mua bán
6.Giay dat coc mua nha cần kê khai thông tin chi tiết về tài sản mua bán

Trên đây là các mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc mua đất và cách điền thông tin vào biên bản đặt cọc mua đất đơn giản và dễ hiểu. Khi mua bán đất việc làm biên bản đặt cọc mua đất có vai trò rất quan trọng vì đây là cơ sở để giải quyết những rủi ro xuất hiện ngoài ý muốn cho cả hai bên.

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ MỚI NHẤT

*Thông tin chính thức từ Chủ đầu tư