Tìm hiểu về hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

Việc gia tăng nhu cầu nhà ở và chính sách đầu tư xây dựng và phát triển nhà ở được mở rộng dẫn đến những hoạt động kinh doanh các nhà ở tương lai diễn ra sôi nổi. Vì vậy mà số lượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai ngày càng gia tăng và đa dạng. Bài viết này sẽ làm rõ cho bạn về loại hợp đồng này. 

Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai là gì?

Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai là sự thỏa thuận giữa các bên liên quan đến việc mua bán nhà chưa có vào lúc thời điểm thực hiện giao kết hợp đồng. Việc phát triển nhà ở thương mại chưa được hoàn thành hoặc do nhà ở riêng lẻ của gia đình cá nhân chưa được tiến hành xây dựng hoặc quá trình xây dựng chưa kết thúc

Nghị định 163/2006/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung một số điều trong khoản 2 Điều 1 Nghị định số 11/2012/NĐ-CP, tài sản hình thành trong tương lai bao gồm:

 • Tài sản có nguồn hình thành từ vốn vay
 • Tài sản đã hình thành và thuộc đối tượng phải đăng ký quyền sở hữu, nhưng sau thời điểm giao kết giao dịch bảo đảm thì tài sản đó mới được đăng ký theo quy định của pháp luật. 
 • Tài sản đang trong giai đoạn hình thành hoặc đang được tạo lập hợp pháp tại thời điểm giao kết giao dịch bảo đảm.
 • Theo quy định này thì tài sản hình thành trong tương lai không bao gồm quyền sử dụng đất.

Hop dong mua ban nha o hinh thanh trong tuong lai - Tìm hiểu về hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

Đối tượng của hợp đồng mua bán nhà ở trong tương lai

Đối tượng của hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai là nhà ở gắn liền với đất sẽ được hình thành trong tương lai bằng việc xây dựng, tạo lập hoặc sửa đổi khi ký kết hợp đồng mua bán nhà đất. Những điều kiện để nhà ở hình thành trong tương lai trở thành đối tượng của hợp đồng mua bán được quy định tại Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản bao gồm:

 • Hồ sơ dự án. 
 • Giấy tờ về quyền sử dụng đất. 
 • Giấy phép xây dựng (những trường hợp cần phải có giấy phép xây dựng). 
 • Thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
 • Giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng với dự án.

Hop dong kinh doanh BDS phai duoc lap thanh van ban - Tìm hiểu về hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

Giấy tờ về quyền sử dụng đất. 

Hình thức của hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

Hình thức của loại hợp đồng này được quy định tại khoản 2 Luật kinh doanh bất động sản như sau:

 • Hợp đồng kinh doanh BĐS phải được lập thành văn bản. 
 • Việc công chứng, chứng thực hợp đồng do các bên thỏa thuận, trừ hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà các bên là hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật này thì phải công chứng hoặc chứng thực.

Nói chung, hình thức của hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai phải tuân thủ các quy định về hình thức của hợp đồng mua bán bất động sản bởi hợp đồng mua bán nhà ở trong tương lai thuộc hợp đồng kinh doanh bất động sản. Chính vì thế, mua bán nhà ở hình thành trong tương lai cần phải lập thành văn bản và theo thỏa thuận giữa các bên mà có thể thực hiện công chứng, chứng thực. 

Giay to ve quyen su dung dat - Tìm hiểu về hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

Hợp đồng kinh doanh BĐS phải được lập thành văn bản

Tóm lại, những chia sẻ chi tiết về đối tượng, hình thức của hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai trong bài viết này, chúng tôi hy vọng bạn sẽ có thêm thông tin và những hiểu biết cơ bản về loại hợp đồng này

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ MỚI NHẤT

*Thông tin chính thức từ Chủ đầu tư